Đăng ký (để được học thử 3 ngày) để được học thử 3 ngày!
Thanh toán (để được học đầy đủ) để được học đầy đủ!
Học viên gửi video tự quay dưới 1 phút về đề tài bất kỳ, có kèm theo script. Giáo viên sẽ xem và góp ý sửa âm bản xứ trong thời gian sớm nhất. Lưu ý video của bạn trên kênh Youtube phải ở chế độ "Công cộng (public)", vui lòng kiểm tra video của bạn trước khi thêm vào kênh HelloChao.
Sắp xếp theo:
* Lưu ý: chỉ học viên Blue Member mới được post video.

Our changing work culture - YouTube by Nguyễn Hồng Nhung 08/10/2015 11:20 23,245 views
So in case you havent noticed...work is a bit different these days. Its not just jobs changing; the whole culture is different. Everything from Ted, Whos 24 , and cant believe youd actually want him ...to fill out the whole status report ,.. To Jimbo , whos 35 and busy working anywhere but the office. And Sharon, aged 50, who just might be the best juggler of all things...and most addicted one of the batch These days, things a moving at the speed of a tweet ..and people want access to company systems and data at all times Basically ,.. our work styles have become as unique as our people Microsoft is here to help..check it out today at Microsoft.com ..thank you !
Xem thêm

Các video cùng tác giả

Xem thêm

Các video cùng chủ đề: Video nổi bật

Xem thêm

Các video xuất sắc

Xem thêm

Các video mới gửi

Xem thêm

GÓP Ý & BÌNH LUẬN:

Lên Top

    Xem thêm
    Support