Đăng ký (để được học thử 3 ngày) để được học thử 3 ngày!
Thanh toán (để được học đầy đủ) để được học đầy đủ!
Học viên gửi video tự quay dưới 1 phút về đề tài bất kỳ, có kèm theo script. Giáo viên sẽ xem và góp ý sửa âm bản xứ trong thời gian sớm nhất. Lưu ý video của bạn trên kênh Youtube phải ở chế độ "Công cộng (public)", vui lòng kiểm tra video của bạn trước khi thêm vào kênh HelloChao.
Sắp xếp theo:
* Lưu ý: chỉ học viên Blue Member mới được post video.

sửa giọng giúp em 20141010 by Sơn Hồng 20/10/2014 11:23 57,185 views
Do you know why I didn't show up last night? I tried to call you but I got a busy signal. I was in a hurry so I couldn't text you. My friend came and I had to take her out for dinner. I go to work by motorbike. If I can make it to catch the bus, I won’t have to walk. I prefer smaller cars because they are easier for me to park. No need to worry! I will pick you up at the airport. Could you give me a ride? I intended to call you back but it just slipped my mind afterwards.
Xem thêm

Các video cùng tác giả

Xem thêm

Các video cùng chủ đề: Video xuất sắc

Xem thêm

Các video nổi bật

Xem thêm

Các video mới gửi

Xem thêm

GÓP Ý & BÌNH LUẬN:

Lên Top

    Xem thêm
    Support