#1262 Mankind Is No Island, Sleeping For Seven Hours, Smoking Cessation Service

Todays movie is Mankind Is No Island by Jason van Genderen http://www.youtube.com/watch?v=ZrDxe9gK8Gk English script: http://thedailyenglishshow.blogspot.co...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.