Nghiên cứu ưng thư ngực có thể làm thay đổi việc các khối u được điều trị sớm bằng cách nào

Im Carolyn Presutti with the VOA Special English Health Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Have you ever fel...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.