Amazing Puppy Birth - Cún con mới sinh dễ xương

If you like dogs, then join the thousands who Like Facebooks Dog Nation page at: http://www.facebook.com/DogVideos Watch a pregnant Boxer named JuneBug in...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.