Pelicans eat baby birds! (BBC Life) - YouTube

All rights belong to BBC and video will be removed if requested. I just cant believe they stalk and eat the babies like that

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.