Assassins Creed Lineage [ Nolan North ]

When the Duke of Milan is brutally murdered, the Assassin Giovanni Auditore is dispatched to investigate. The answers he uncovers implicate Italys most powe...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.