Beauty and the Beast - Tale As Old As Time [HD] - YouTube

Hi fellow youtube users! As promised I will be uploading 4 different songs from Beauty and the Beast in high definition, so you are basically watching the Bl...

Nội dung video

Bình luận

hoang anh - 23/07/2012 16:01
   

oh my god! no engsub

Firefly Nga - 23/07/2012 19:43
   

Thế mới là tiếng Anh cao cấp. chú ý chút sẽ nghe được.

Nguyen Thi Phuong Vy - 27/07/2012 10:01
   

wonderful

!!!!

phamvietvuquangngai - 22/08/2012 17:08
   

she so beautiful..........

Huỳnh Thảo Vy - 24/08/2012 08:05
   

no.i don't think so she's just a normal girl

phamvietvuquangngai - 24/08/2012 22:05
   

I think she has a beautiful soul and so she's great...

Đỗ Kim Dung - 27/08/2012 17:05
   

subenglish is  wrong!!!!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.