Crazy Water Melon Spray Prank - Just Kidding - YouTube

http://gags.justforlaughs.com | Subscribe: http://goo.gl/TpAx6 A girl needs some help with cut her water melon, but when the victims gives it a shot, a spray...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.