Daniel Powter-Bad Day (lyrics) - YouTube

There are some parts tht have bad timing(sorry for tht!) I worked really hard on this and I hope you enjoy! Thanks so much for helping me reach 1,000,000 vie...

Nội dung video

Bình luận

Phạm Thị Thanh Trúc - 29/06/2012 17:26
   

not have Vietnamese sub?

Explore999 - 30/06/2012 14:03
   

good

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.