Điều gì xảy ra vào lúc cuộc đua sống còn với các cương thi.

From http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Hundreds of people are preparing for an unusual race in Alexandria, Virginia. Don...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.