YouTube - Fancy Cowboy Boots, but No Problem Finding Buyers

The Houston Livestock Show and Rodeo in Texas is a good place to find cowboy boots. Abby came in boots made from ostrich skin. ABBY: Theyre stylish for thi...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.