Đọc hiểu - bài 45.

http://www.learn-to-speak-english-esl.com Reading Comprehension of simple sentences is the focus of this English lesson. Its taken from the film High Noon (...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.