Gặp gỡ một số sinh viên đứng đầu trong cuộc Tìm kiếm tài năng khoa học Intel

Im Carolyn Presutti with the VOA Special English Education Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish The Intel Scie...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.