Tranh cãi về việc niêm yết Mười Điều Răn ở trường học và các tòa nhà công cộng

Im Alex Villarreal with the VOA Special English Education Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish In Giles County...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.