Học tiếng Anh dễ dàng bài 12: Clothing.

Easy English Lesson 12 about clothing. YES TEACHER PHIL ENGLISH IS HERE TO TEACH AMERICAN ACCENT REDUCTION ENGLISH TO YOU. You can learn English ESL second l...

Nội dung video

Bình luận

nguyen van - 20/03/2012 10:46
   

lesson 12 about clothing. Hay qua!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.