Học tiếng Anh siêu dễ bài 1 - Animals!

Super Easy English Lesson 1 about animals. YES TEACHER PHIL ENGLISH IS HERE TO TEACH AMERICAN ACCENT REDUCTION ENGLISH TO YOU. You can learn English ESL seco...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.