I love you, too. - YouTube

Tại sao nhất định phải nói I love you, too

Nội dung video

A: I love you
B: I love you, too.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.