[Kara+Vietsub YANST] Tell Me Why - Declan Galbraith [Charity Project] - YouTube

DISCLAIMER: We do not own this video, all rights belong to Sony Music Entertainment | Brought to you by YAN Subbing Team - Fansub made for fans, by fans and ...

Nội dung video

Bình luận

sieuxpro - 06/04/2012 10:06
   

great song , guys ! i luv u so much 

tran thi van - 18/04/2012 09:44
   

meaningful!

Le Thi Thuy Lien - 06/05/2012 22:13
   

tren ca tuyet voi !!!

Nguyễn Chí Trung - 07/06/2012 15:54
   

really good!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.