Một chiến thắng dành cho máy tính khi Watson chiến thắng Jeopardy!

Im Carolyn Presutti with the VOA Special English Technology Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish An IBM super ...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.