Nấu cơm bằng hạt kê

I came across some millet in a shop recently and decided to try cooking it. Its delicious :)

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.