Severn Suzuki - Bài phát biểu làm cả thế giới phải im lặng - YouTube

Bạn và tôi ,hãy cũng đối xử với hành tinh của mình tốt hơn :)

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.