Steve Jobs introduce the new IPhone in San Francisco 2007

Steve Jobs introduce the new IPhone in San Francisco 2007. The new iPhone classic or iPhone 2g Steve Jobs 2007 iPhone Presentation Every once in a while, a ...

Nội dung video

http://www.youtube.com/watch?v=s72uTrA5EDY&feature=fvsr

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.