The Business of English - Episode 1: Pleased to meet you - YouTube

The Business of English: Episode 1 - Pleased to meet you In this episode you can learn how to make introductions in a business setting. This 15-part series f... THANK CHO MÌNH NHA ! chúc các bạn học tốt

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.