Unbreak my heart - Darin - YouTube

A good song

Nội dung video

Bình luận

         Đầu    ▼    Cuối  
Try my best - 11/04/2012 08:28
   

it make me sad ....  how interesting this song is!

tran thi van - 22/04/2012 11:03
   

sad, sad, very sad. i wanna cry for my love

Nguyễn Sỹ Khánh - 08/05/2012 09:00
   

sweet!

thuha - 15/05/2012 13:12
   

Like

Nguyễn Thị Nga - 07/06/2012 10:46
   

His voice is so beautiful.I really feel emotional.

Nguyễn Thị Thùy Trang - 26/06/2012 09:58
   

oh.i like it.it make me cry.hjxxxxxx

Vũ Thị Phượng - 29/06/2012 14:22
   

feel very sad..

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.