VOA: Healthy Teen Relationships, Part 2 (VOA) - YouTube

Giọng đọc chậm, có phần nội dung ngay ngay phần mô tả, các bạn nghe và xem theo nhé.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.