What the Hell Happened to the Start Menu in Windows 8? - YouTube

PLEASE contribute to our IndieGoGo today: http://vid.io/xkH http://www.lockergnome.com/windows/2012/02/29/what-happened-to-the-start-menu-in-windows-8/ - As ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.