Google buys Motorola Mobility 12.5 billion dollars

Google makes its smartphone ambitions clear with a £7.7 bn aquisition. .

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.