Worms in Ketchup Prank - YouTube

What sauce would you like in your hot dog? Ketchup... or worms? http://gags.justforlaughs.com | Subscribe: http://goo.gl/TpAx6 A presentation of Just Kidding...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.