Yop Chagui - YouTube

Has observado que la patada lateral es muy difícil de ejecutar. Para ello, deben realizarse muchos movimientos del cuerpo poco habituales. A muchos practican...

Nội dung video

Bình luận

Lê Thị Ánh Nguyệt - 08/04/2012 21:19
   

I don't like fighting and seeing any sport games,which's concerning to fight for any reasons,sorry!.So I don't like to talk English about this...

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.