12 Things I Wish My Students Knew 2 - YouTube

Nội dung video

Bình luận

Kiều Oanh - 17/03/2012 08:21
   

có ai hiểu ông ấy đang nói gì không vậy

sao mình không hiểu gì hết vậy???

WaitingforForever - 17/03/2012 11:53
   

bạn muốn hiểu ko, mình có cách đó.

WaitingforForever - 17/03/2012 20:50
   

có bao giờ bạn cảm thấy nhiều lúc mình muốn học chủ đề này vì nó cần thiết cho ngày hôm nay or cho gì đó rùi đang học chủ dề này dỡ dang bạn lại mún học chủ đề khác vì nó hay hơn cái kia, cái kia nhàm quá học hoài ko vô. Nếu có thì bạn hãy xem lại và nên học 1 chủ đề và nghe bài đọc đó nhiều lên, nghe những từ mà bạn mặc dù đã biết, nghe hoài, dù bạn học chủ để khác nhưng cũng cố gắng dành time cho chủ đề cũ để nghe, cứ làm thế 1 ngày nào đó khi đi trên đường nghe 1 bài hát nào đó có những từ vựng trong chủ đề mà bạn đã nghe đi nghe lại bạn sẽ cảm thấy sao nó dễ nghe mà khi bạn nghe ko cẩn dịch nghĩa mà bạn vẫn hiểu. Thật đó, mình đã thử rồi nè.

WaitingforForever - 18/03/2012 20:35
   

12 Things I Wish My Students Knew 2

                                                                                                             (  những phần trong ngoặc là phần minh chưa

                                                                                                                         chắc chắn và ko nghe dc ai nghe dc giúp với nhé )

 

The second thing is it, at  the same time you have priority your study time the place, you should also be willing to study any where at any time, if you unthough a day you'll be unmade and how much wasted time(dose it), how much time you've been waiting for friend, waiting between class, waiting for supper, waiting for doctor's office, you're fine that (... ) many.. many hours and what I'm saying it, take advantage of those hours if you can take advantage of them though a day, you're fine, you have more time to relax at night. I believe very passionately (....) you do (that's) what I just said, I'm taking advantage at a wasted time, you will need have to study at the end of the year ( when it comes from the exam) because you will be (...) studied up, take advantage at this way (...) times, now here's the kind of things that would suggest to do. One of this [mile ^^] ..that thing you can do of flash cards.

Now the course I'll be giving, you'll learn many many flash cards but on the flash card you have on the front 8 questions, one question you don't have the statement then what the answer is, because you want to bring your work so you have the question on the front and the answer on the back, now that going to make your ( bring) work, so that you have the question may be the question is vocabulary word, what does the (...), what's

You turn the card over you don't know the answer or you ... the answer over and check it, flash cards are invaluable for you, another possibility is the photocopy page ...... textbook  (....) textbook around with you, but you can redo sitdown carry a couple of pages with you and you have ten minutes here fifteen minutes there take of pages and then you (...) with them, underlining collect circle thing so that's vocabulary word, wooden try to understand the floor fast, you find 10 minutes here and 10 minutes there as of (as of: kể từ) you learn that stop (....) well. Vocabulary lists same thing if you have the photocopy of vocabulary list you need to learn, carry with you work on the world while waiting,  having back short of time waiting for your friend to show up. It is another track that I have found to be...so evolve your voice. We have computer today and you can hung up the microphone to your computer and you can record your voice on the computer, I found I think any students almost has as ability, if you don't (........) at computer sitdown and try that. Open your textbook and turn every single thing that's a fact you always remember into the question and then give the answer, pose for yourself away, now its mean that is : supose that we're  reading jock washinton at the first president of the United State, i'll be done say " oh that can be the question on the exam " who is the first president of the United State"  I would post a lot myself the answer then I would read the answer onto recording "Joke Washington and i would go the the test, turn everything in other as same going future, read them, turn them the question, post the answer and read the answer , now what's you have in wonderful little study technic you can be driving as you drive a car, driving some where, you put that in and you listen to your voice, asking a question the post you give the answer then you hear the answer, do you lazing ( thư giãn thêm ing thành động từ) 20 minutes drive to school you do that as five days a week, you got like a 100 minutes of studing done, reviewing all of material you're driving (.....)

You can be studying , taking advantage of this way of time, the second thing and I (...) you can do that, use your time wisely, take advantage of wasted time when you are not doing any thing, that's a little bit of study.

WaitingforForever - 18/03/2012 20:36
   

chúx cả nhà ngày càng ham học tieng anh hơn nghen hihi

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.