#1375 từ Moeraki Boulders đến Dunedin: Worlds Steepest Street, Sarahs Birth Place, Dentist

On day 14 we saw a beautiful sunrise, walked up the worlds steepest residential street, visited the house where I was born ... and went to the dentist. (The...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.