Bài 13: Ở nhà - Phần 1

Nội dung video

Bình luận

Nguễn Đăng - 22/11/2011 14:37
   

 

Kiểu dậy n ày không phù  hợp với ngư ời Vi ệt Nam

Dangle_tenminh_khongdai_nhuthe... - 22/11/2011 14:45
   

đi học tiếng người ta thì phải phù hợp với van hóa của người ta. mai mốt bạn có dip ra nước ngoài nhập gia phải tùy tục. bạn học tiếng Anh để giao tiếp với người nước ngoài hay người Việt. 

have fun

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.