Học tiếng Anh dễ dàng bài 9: Computers!

Easy English Lesson 9 about computers. YES TEACHER PHIL ENGLISH IS HERE TO TEACH AMERICAN ACCENT REDUCTION ENGLISH TO YOU. You can learn English ESL second l...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.