Chăm sóc tai: Tự lấy rái tay cho mình.

This is the VOA Special English Health Report , from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Some peoples ears produce wax lik...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.