Chương trình du học nước ngoài lặng sâu hơn vào văn hóa địa phương.

This is the VOA Special English Education Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Each year about two hundred fift...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.