Cơ bắp tuyệt vời

This is a short interview with Mike C. Hes 18 years old and an amazingly strong athlete and bodybuilder. You can see more of Mike at www.strengthnet.com.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.