Cry on my shoulder (tiếng anh+lời dịch) - YouTube

Editer Hix Botay

Nội dung video

Bình luận

         Đầu    ▼    Cuối  
MAI THI TU UYEN - 28/09/2012 21:29
   

this song i have heart before but now it is still nice

lê huỳnh trang - 28/09/2012 21:55
   

i like it. that like my mood

Nguyễn Chí Trung - 23/10/2012 10:45
   

Tuyệt!

Nguyễn Chí Trung - 23/10/2012 10:57
   

Readly good video! thanks for uploader!

le thi minh loi - 15/11/2012 10:19
   

thanks a lot

Sarah Lalle Daring - 26/11/2012 05:35
   

This song lyrics are meaningful.The melody is so beautiful.Above excellence!

Sarah Lalle Daring - 26/11/2012 05:36
   

A love song is so romantic.I love this song.Oh my god!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.