Đối với đàn ông da đen ở Mỹ, việc cắt tóc có thể có ý nghĩa thế nào đối với một cuộc sống thọ hơn

Im Alex Villarreal with the VOA Special English Health Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish A neighborhood bar...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.