Học Anh văn 74 - nhà đầu tư.

Learn how to give more information about a subject using defining relative clauses in English, such as Jim is the man who has a beard. In this advanced Eng...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.