Idioms in English - All - YouTube

Learn the idioms!

Nội dung video

Bình luận

Vu thi Loan - 30/06/2013 09:08
   

Thank you teacher! I like your teaching very very much. your voice is very smooth and your explaination is very simple and clearly. thank you again.

anh hong tran - 07/06/2016 00:03
   

 i very like your video. thanks you so much

Nguyễn Văn Sỹ - 18/07/2017 07:51
   

I love you, teacher..

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.