Impossible Shontelle lyrics. - YouTube

Impossible lyrics by Shontelle and yeah done by me. Enjoy rate comment and subsrcibe :)

Nội dung video

Bình luận

Fuuta - 14/04/2012 18:51
   

it's very interesting!

snow - 19/04/2012 08:19
   

i like it very much

thanks!

Nguyen thi thanh Xuan - 02/05/2012 21:19
   

like

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.