Introducing the Nokia Lumia 920

The Worlds most Innovative Smartphone. Powered by Windows Phone 8, Nokia Lumia 920 offers the worlds best smartphone experience: http://nokia.ly/Q6tDgC Wor...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.