Legend of the Red Dragon (1994) - Full Movie.

A young father and his infant son are beset by forces of evil and corruption. They wander China, upholding their sense of honor and protecting the weak. When...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.