Luật Mỹ mới cắt giảm bớt người cho vay tư nhân đối với các khoản vay của sinh viên

This is the VOA Special English Education Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Today we talk more about the cos...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.