Michael Jackson MTV(1995) Dangerous - YouTube

The way she came into the place I knew right then and there There was something different About this girl The way she moved Her hair, her face, her lines Div...

Nội dung video

Bình luận

nguyen thi ngoc xuan - 12/10/2012 18:54
   

it very nice! #ngoa"

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.