More Young Women Find a Calling in Catholic Order.

From http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish The Dominican Sisters of St. Cecilias is a Catholic religious order in Tennessee....

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.