Nunchaku Wrist Roll Ninja Training

Stay in touch and learn more: http://facebook.com/ricktew http://www.amazon.com/Rick-Tews-Nunchaku/dp/B003B3OVDU Get Rick Tews Complete Nunchaku [HD] DVD on...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.