Rice, Corn uncountable vs. Bean, Pea countable - YouTube

Phân biệt danh đếm được không đếm được (Đặc Biệt)

Nội dung video

Tại sao Gạo không đếm được mà đậu đếm được?

Bình luận

Yulling - 08/10/2013 23:52
   

Hay rất thực tế

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.