Steve Jobs, 1955-2011

http://nma.tv Steve Jobs -- Apples founder and innovator who revolutionized the way the world uses technology -- has died after a long battle with pancreati...

Nội dung video

Bình luận

DAVer - 29/12/2011 23:45
   

hic. 1'07 s 1 con người!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.